Bostäder

Älmhult har ett varierat utbud av bostäder. Vårt centrum inramas av villabestånd i alla väderstrecken samtidigt som det på orten finns ett flertal privata hyresvärdar. I Älmhult finns dessutom det kommunala bostadsbolaget Ämhultsbostäder. Nedan finner du de större aktörerna för hyresrätter.

Älmhultsbostäder

ÄBO är ortens stora hyresvärd med ett bestånd om ca 1300 lägenheter. Ett brett utbud av hyresrätter, traditionella lägenheter, marklägenheter, bostäder med ett kulturellt värde, samt lokaler till olika ändamål. ÄBO förnyar och vårdar äldre bostadsområden samtidigt som vi bygger nytt. Just nu uppförs två betydande fastigheter i centrala Älmhult - Oxtorget och Olivia - som båda är inflyttningsklara kring halvårsskiftet 2014. ÄBO och ÄNF (även Tornett) har en gemensam ledning och organisation. En fördel för våra gäster då vi kan erbjuda lösningar inom våra bestånd som svarar mot dina behov.

 

Webbplats